Hoppa till sidans innehåll

Vinnare Kalmarsundsmästerskap 2013


 

 

 

Inbjudan

Tävling:    SmDSF Smålandscup deltävling 4 och DM, för jolleseglare på blå kunskapsnivå och däröver; KONA One, OPTIMIST, ZOOM8, E-JOLLE, LASER 4,7/rad/std, RS FEVA och 29ER.

SmDSF Smålandscup Grön för optimistjolleseglare på grön kunskapsnivå.

Valet mellan en seglares deltagande i grön eller blå kunskapsnivå avgörs lämpligen i samråd med sin instruktör/tränare, grön kunskapsnivå är i första hand avsedd för seglare under 12 år.

Datum:    2016-09-10

Arrangör:    Borgholms Båtklubb, Borgholm


1.    Regler

1.1    Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.

1.2    Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

1.3    En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

1.4    Är det kallare i vattnet än 14 grader skall seglaren ha våtdräkt eller torrdräkt, och är det under 10 grader skall seglaren ha torrdräkt. Detta ändrar KSR Appendix S17.3.

2.    Villkor för att delta

2.1    Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet, och för att delta i SmDSF DM ska denna klubb vara från distriktet.

2.2    Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3    Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4    För att utgöra båtklass i SmDSF Smålandscup deltävling krävs minst tre båtar i samma klass. Vid färre båtar hänvisas till separat inbjudan för till SmDSF Smålandsmästerskap SRS.

2.5    Tävlande medger genom anmälan att arrangerande klubb samt SSF/SmDSF får lägga ut tävlingsresultat med namn samt bilder från tävlingen på Internet.

3.    Anmälan

3.1    Anmälan ska göras senast 2016-09-07 till Torbjörn Herbertsson This is a mailto link eller 070-6221020

Anmälan ska innehålla uppgifter om Båtklass, Segelnummer. Rorsmans namn, ev. Gasts namn, Klubb, E-postadress samt mobiltelefonnummer.

Anmälningsavgiften är 200 kr + 100 kr per eventuell gast och betalas i samband med registreringen.

4.    Registrering och besiktningskontroll

4.1    Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast  kl 09.30

5.    Seglingsföreskrifter

5.1    Seglingsföreskrifterna (SF) lämnas ut i samband med registreringen.

6.    Tidsprogram

6.1    08:30 Registrering öppnar
    10:00 Rorsmansmöte
    11:00 Tid för första varningssignal
    Prisutdelning sker snarast efter protesttidens utgång.

6.2    4 kappseglingar är planerade.

8.    Kappseglingsområde

8.1    Kappseglingarna genomförs utanför hamnen i Borgholm, Kalmarsund

9.    Banan

9.1    Banan fastställs i SF

10.    Protester och straff

10.1    KSR Appendix P gäller med följande ändring: P 2.3 utgår och i P 2.2 ändras ”Andra” till ”Andra och därefter följande”.


11.    Poängberäkning

11.2    Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

11.3    Minst 2 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som mäster-skap.

11.4    För SmDSF Smålandscup Grön registreras inga resultat.

12.    Priser

12.1    Pris delas ut till samtliga seglare. Dessa priser kommer att lottas ut utan inbördes ordning.

SmDSF delar även ut pris till segraren i SmDSF DM.


Datum: 2016-07-05Bilaga – Övrig information

Arrangören tillhandahåller 2 optimistjollar för att möjliggöra deltagande för seglare som inte innehar egen båt, alternativt för att seglare ska kunna resa till tävlingen utan att ta med egen båt. Först till kvarn gäller. Detta är båtar som lämpar sig för grön bana.

Uppdaterad: 20 AUG 2016 17:35 Skribent: Fredrik Fagerberg
Epost: This is a mailto link

Väder Borgholm

svsj-_banner 190x158

 

Besöksadress klubbstugan:
Hamnvägen
387 31 Borgholm

 

Banner_hemsida_1

Postadress:
Borgholms BK - Segling
Patrik Schander, Krusbärsvägen 6
38690 Färjestaden

Besöksadress:
Hamnvägen
38731 Borgholm

Kontakt:
Tel: 0705230395
E-post: This is a mailto link

Se all info