Hoppa till sidans innehåll

Information om utvecklingsplanerna i yttre hamnen

23 APR 2021 10:56
Ett inledande möte mellan representanter från styrelsen och planarkitekt från Borgholms kommun har ägt rum för att belysa våra behov i detaljplanearbetet inför utvecklingen av yttre hamnen.
  • Skapad: 23 APR 2021 10:56

Representanter från styrelsen kommer att delta i det fortsatta arbetet och Borgholms båtklubb kommer att vara remissinstans när förslag på detaljplan finns framtaget.

Vi har kommit in i arbetet i ett tidigt skede, vilket gör att det inte finns så mycket mer information att delge er medlemmar i detta läge.

Processen kommer att starta med en miljökonsekvensbeskrivning där det bland annat ingår reningsverket och dess behov av utbyggnad/utveckling och påverkan på byggnation, stigande havsvattennivåer, förorenad mark, arkeologi och dagvatten.

Därefter arbetas ett förslag till detaljplan fram som planeras vara klart tidigast runt årsskiftet. Förslaget går därefter ut på remiss till alla berörda parter, där vi är en part som kan komma med svar och synpunkter. Förslaget omarbetas utefter de synpunkter som kommit in. Omarbetat förslag skickas ut för granskning till berörda parter med ytterligare möjlighet till remissvar, detta sker tidigast sommaren 2022. 

Antal byggrätter som enligt planarkitekt kan godkännas är från 0 – 200 beroende på resultatet av bland annat miljökonsekvensbeskrivningen. Antalet kan med andra ord lika gärna bli 0 om det blir negativa besked i utredningen.

Artikeln som var i Ölandsbladet för ett tag sedan där uttalandet kunde tolkas som att båtklubben var intresserade av Rosenfors var felaktig information!

Ansvarig för detaljplanen i Rosenfors har meddelat att inte är aktuellt i nuläget att planera in båtuppställningsplats i Rosenfors, då båtklubben inte är intresserade av det.

Planarkitekt kommer, tillsammans med aktuella tjänstemän i planarbetet, att närvara på vårt årsmöte i höst för att informera mer om hur långt arbetet har kommit och svara på era frågor.

Vi kommer att lägga ut information här på hemsidan så snart vi får veta mer.

 

Hälsningar styrelsen

Skribent: Eva Karlström
Epost: This is a mailto link

Väder Borgholm

svsj-_banner 190x158

 

Besöksadress klubbstugan:
Hamnvägen
387 31 Borgholm

 

Banner_hemsida_1

Postadress:
Borgholms BK - Segling
Eva Karlström, Såningsvägen 7
38736 Borgholm

Besöksadress:
Hamnvägen
38731 Borgholm

Kontakt:
Tel: 0730814245
E-post: info@borgholmsbatklu...

Se all info