Uppläggningsplatsen

TAXA FÖR UPPLÄGGNINGSPLATSEN1/9 – 31/51/6 – 31/8
 20:-/m220:-/m2
  (OBS Gäller första året, en ökning sker varje år båten står kvar på land)
Minsta avgift är dock 150:- OBS! 1 000:-
   

Antal m2 erhåller genom att multiplicera båtens längd med båtens bredd.
Om båten omges av båthus eller täckställning utgör yttermåtten för dessa grunden för beräkning av hyra.

Du ansöker om uppläggningsplats genom att kontakta Göran Karlsson 0706943653 

Mailadress klicka på namnet.


MASTSKJULET
För mast till båt som ej är uppställd på vinteruppläggningsplatsen uttages en avgift på 100:- för plats i mastskjulet.