Uppläggningsplatsen

Taxa för uppläggningsplatsen1/9 – 31/51/6 – 31/8
Minsta avgift är 150 kr20 kr/m220 kr/m2
Vanlig taxa för sommaruppställning gäller första året.
Därefter läggs på 1000 kr.
OBS! En ökning med 1000 kr sker därefter varje år båten står kvar på land.)
 
   

Antal m2 erhåller genom att multiplicera båtens längd med båtens bredd.
Om båten omges av båthus eller täckställning utgör yttermåtten för dessa grunden för beräkning av hyra.

Du ansöker om uppläggningsplats genom att kontakta Göran Karlsson 070-694 36 53.


Mastskjulet
För mast till båt som ej är uppställd på vinter-uppläggningsplatsen tas en avgift på 100 kr ut för plats i mastskjulet.