Årsmöte

Dag: Lördag 18 novemberTid: 17.00Plats: Klubbhuset, Hamnvägen 20Dagordning och kallelse är utskickad till alla medlemmar med vanlig post.Alla handlingar finns nu på medlemsinloggningen. Anmälningstiden är ute för förtäringen.Vid frågor ring 073-081 42...