Sektioner och kommittéer

Revisorer     
Henrik Wennesund ordförande070-932 83 22  
Anders Johnsson     
Jan Andersson suppleant   
Elisabeth Hermansson suppleant   
      
Seglingssektion     
Torbjörn Herbertsson  sammanhållande0470-485 84  
Jonas Silfverling     
Patrik Schander     
 Lars Johansson     
      
Jollesektion     
Stig Ruchatz sammanhållande070-357 97 59  
Fredrik Fagerberg     
Jack Hermansson     
Fabian Kelemit     
Johanna Raun     
Svea Hallberg     
Lars-Gunnar Fagerberg     
     
Kulturbåtsbryggan     
Bertil Johansson sammanhållande0485-121 43  
Pelle Crantz     
      
Klubbhuskommitté     
Susanne Nilsson sammanhållande070-354 07 51  
Mona Thaung     
Margareta Karlsson     
Eva Karlström     
      
Utbildningsansvariga     
Patrik Schander  070-523 03 95  
Stig Ruchatz  070-357 97 59  
      
Bryggkommitté     
Stig Ruchatz sammanhållande070-357 97 59  
Tommy Karlström     
Leif Ormegard     
Roland Thoresson     
Ronny Dahlberg     
Per Silfverberg     
      
Fyrkommitté     
Jerker Silverstrand sammanhållande076-877 53 93  
Jonas Andersson     
      
Uppläggningsplats     
Göran Karlsson sammanhållande070-694 36 53  
Peter Thaung     
Tommy Karlström     
      
Valberedning     
Peter Thaung sammanhållande070-492 53 05  
Anki Andersson     
Tommy Karlström     
      
Sponsorgrupp     
Ingvar Herbetsson sammanhållande070-347 01 00  
      
Båtunderhåll     
Lars Johansson sammanhållande 073-643 27 95  
Felix Kelemit     
Lars-Gunnar Fagerberg  C-55or   
Magnus Andersson     
Roger Runnemark