Sektioner och kommittéer

Revisorer     
Anders Johnsson sammankallande070-591 91 29  
Rolf Persson     
Åsa Vernersson suppleant   
Elisabeth Hermansson suppleant   
      
Seglingssektion     
Torbjörn Herbertsson  sammankallande0470-485 84  
Jonas Silfverling     
Patrik Schander     
 Lars Johansson     
Göran Falk
      
Jollesektion     
Stig Ruchatz sammankallande070-357 97 59  
Fredrik Fagerberg     
Jack Hermansson     
Fabian Kelemit     
Johanna Raun     
Svea Hallberg     
Hugo Hermansson
Lars-Gunnar Fagerberg  support   
     
Kulturbåtsbryggan     
Bertil Johansson sammankallande0485-121 43  
Pelle Crantz     
      
Klubbhuskommitté     
Susanne Nilsson sammankallande070-354 07 51  
Mona Thaung     
Margareta Karlsson     
Eva Karlström     
      
Utbildningsansvariga     
Patrik Schander  070-523 03 95  
Stig Ruchatz  070-357 97 59  
      
Bryggkommitté     
Stig Ruchatz sammankallande070-357 97 59  
Tommy Karlström     
Leif Ormegard     
Roland Thoresson     
Ronny Dahlberg     
Per Silfverberg     
      
Fyrkommitté     
Jerker Silverstrand sammankallande076-877 53 93  
Jonas Andersson     
      
Uppläggningsplats     
Thomas Nilsson sammankallande070-817 85 42  
Peter Thaung     
Tommy Karlström     
      
Valberedning     
Peter Thaung sammankallande070-492 53 05  
Linda Nilsson     
Tommy Karlström     
      
Sponsorgrupp     
Göran Falksammankallande073-932 92 06
Ingvar Herbetsson   
      
Båtunderhåll     
Lars Johansson sammankallande 073-643 27 95  
Fabian Kelemit     
Lars-Gunnar Fagerberg  C-55or   
Magnus Andersson     
Roger Runnemark     
Johan Wirsén