2013

Under 2013 genomfördes inga klubbseglingar pga. lågt deltagarantal.