Båtplatser

Borgholms Båtklubb hyr ut båtplatser vid två flytbryggor och bojplatser vid två fasta bryggor, konsolbryggan (kulturbåtsbryggan) och yttre hamnen. Flytbryggorna har bommar och tillträdet begränsas av grindar med kodlås. Konsolbryggan samt yttre hamnen har inga grindar.

BÅTPLATSAVGIFTER

Styrelsen har fastställt följande bryggplatsavgifter för 2021:

Flytbryggorna Konsolbryggan 
Liten plats1450:-Liten plats1250:-
Mellanplats2150:-Mellanplats1850:-
Stor plats2700:-Stor plats2350:-
    
Bojplats Yttrehamnen2700:-  

Medlem i BBK erhåller 10% rabatt på ovanstående avgifter.

Företagsavgiften är som ovan + 1000kr. 

Du ansöker om båtplats genom att kontakta Stig Ruchatz 070-357 97 59.