Hjärtstartare på plats!

Vi vill rikta ett stort tack till Vårdstiftelsen Öland för bidrag till en hjärtstartare!
Den finns nu på plats på väggen utanför vårt klubbhus och är alltid tillgänglig.
Sprid gärna information om att den finns och att det varit möjligt tack vare Vårdstiftelsen Öland!