Glöm inte båtfesten!

Vi träffas lördag 10 augusti 15.00 i klubbstugan.
Anmälan senast 10 juli genom att betala 50 kr/person via Swish till 123 629 73 03,
OBS! Uppge “Båtfesten vid anmälan”.

Så här går det till:
När man anmält sig så kommer man att få veta sin bjudrätt. Information kommer att skickas ut till ditt Swish-nr ca två veckor före festen. Där finns information om vilken typ av rätt man ska bjuda sina hemliga gäster på, förrätt, huvudrätt eller dessert, samt hur många gäster som kommer till just din båt. OBS! Håll maten enkel!

Man kommer att få två kuvert i klubbstugan som man INTE får öppna förrän det klockslag som står angivet på kuverten. Där kommer det att stå var man ska infinna sig för nästa rätt, exempelvis “Ni ska infinna er på båtplats 100 klockan 19.30 för att inta huvudrätt”.

Är man ensam så kan man slå sig ihop med någon annan. Har man inte lagt i båten eller inte har någon båt, men vill vara med, kan man använda bryggorna eller klubbhuset. Det är roligt om så många som möjligt deltar!

Kontakta oss vid frågor, ring Sanna 070-354 07 51 eller använd Facebook-gruppen “Borgholmsbåtar”.