ECDIS – Framtidens standard för sjökort

Öppen föreläsning på Linnéuniversitetet 24 april!

Tid, plats och mer information hittar du här.

Dagens elektroniska sjökort utvecklades på 1990-talet och är mer eller mindre en digital version av papperssjökortet. Samtidigt tillhandahålls annan information som är nödvändig för en säker navigation genom andra kanaler än via ECDIS vilket gör det svårare för nautikern att skapa sig en samlad lägesbild. Arbete pågår med att ta fram en ny standard med syfte att integrera all nödvändig nautisk information i ECDIS, ex. på anpassade djupkurvor efter fartygets aktuella djupgående justerat efter prognosticerat och aktuellt vattenstånd.

International Hydrographic Organization (IHO) har sedan många år tillbaka arbetat med att ta fram en ny standard, S-100, med syfte att integrera all nödvändig nautisk information i ECDIS. Fundamentala delar av S-100 standarden förväntas att bli klara de kommande två åren. I november 2022 tog IMO beslutet om att så kallade S-100 ECDIS blir lagliga att använda från och med 1 januari 2026 och från och med 1 januari 2029 måste alla nyinstallationer vara S-100 ECDIS.

Vill du veta mer? Kom och lyssna på Annika Axne-Kindberg och Magnus Wallhagen, Sjöfartsverket.

Evenemanget är kostnadsfritt.