Påminnelse

Nu är det bara knappt tre veckor kvar till första sjösättningen!Glöm inte att anmäla senast 2 veckor innan aktuellt datum till Thomas Nilsson 070-817 85 42. Ange båttyp, längd och bredd i...

Viktig information!

Borgholms kommun har investerat i en ny båtbottentvätt med medel från länsstyrelsen och havs- och vattenmyndigheten genom lokala vattenvårdsprojekt (Lova). Installation av tvätten sker i slutet av april med placering vid den...

Årsmöte

Dag: Lördag 18 novemberTid: 17.00Plats: Klubbhuset, Hamnvägen 20Dagordning och kallelse är utskickad till alla medlemmar med vanlig post.Alla handlingar finns nu på medlemsinloggningen. Anmälningstiden är ute för förtäringen.Vid frågor ring 073-081 42...