Datum att spara!

Nu är datum för sjö- och torrsättning klara!
Anmälan görs senast 2 veckor innan aktuellt datum till Thomas Nilsson 070-817 85 42. Se över din vagn i god tid innan! OBS! Det datum du är anmäld till är det obligatorisk samling i klubbstugan 07.30 där du får din turordning.

Sjösättning 127 april07.30
Sjösättning 24 maj07.30
Städning av uppläggningsplatserna7 maj18.00
Översyn av båtvagnar18 september17.00
Torrsättning 121 september07.30
Torrsättning 212 oktober07.30