Båtfesten är tillbaka!

Efter några års uppehåll är det dags igen! Vi träffas lördag 17 juni 15.00 i klubbstugan. Anmälan senast 17 maj genom att betala 50 kr/person via Swish till 123 629 73 03, OBS! Uppge “Båtfesten vid anmälan”.

Så här går det till: När man anmält sig så kommer man att få veta sin bjudrätt. Information kommer att skickas ut ca två veckor före festen. Där finns information om vilken typ av rätt man ska bjuda sina hemliga gäster på, förrätt, huvudrätt eller dessert, samt hur många gäster som kommer till just din båt. OBS! Håll maten enkel!

Man kommer även att få med två kuvert som man INTE får öppna förrän det klockslag som står angivet på kuverten. Där kommer det att stå var man ska infinna sig för nästa rätt, exempelvis “Ni ska infinna er på båtplats 100 klockan 19.30 för att inta huvudrätt”. Är man ensam så kan man slå sig ihop med någon annan. Har man inte lagt i båten eller inte har någon båt, men vill vara med, kan man använda bryggorna eller klubbhuset. Det är roligt om så många som möjligt deltar! Kontakta oss vid frågor, ring Sanna 070-354 07 51 eller använd Facebook-gruppen “Borgholmsbåtar”.