Viktig information!

Borgholms kommun har investerat i en ny båtbottentvätt med medel från länsstyrelsen och havs- och vattenmyndigheten genom lokala vattenvårdsprojekt (Lova). Installation av tvätten sker i slutet av april med placering vid den yttre pirens insida.

Båtbottentvätten är ett effektivt alternativ till att måla botten genom att tvätta båten ren från påväxt två till tre gånger per säsong. De flesta båtar går att tvätta men några undantag finns för ovanliga skrovformer. Det är inte tillåtet att tvätta båtar som är målade med giftig färg (TBT) även om dessa färglager ligger under nyare färg eller som bottenmålats med godkänd biocidfärg under samma säsong.

För att ta reda på om din båtbottenfärg innehåller TBT eller andra metaller som koppar, zink och bly, kan man skanna skrovet med en XRF-skanner (X-Ray Fluorescence).

Borgholms kommun bekostar nu en XRF-mätning som utförs lördagen den 13 april vid uppläggningsplatserna i Borgholms yttre hamn under eftermiddag-kväll. Anmälan för mätningen görs till Borgholms båtklubb! Mer information och hur du anmäler dig till mätning finns i dokumentet nedan: