Påminnelse

Nu är det bara knappt tre veckor kvar till första sjösättningen!
Glöm inte att anmäla senast 2 veckor innan aktuellt datum till Thomas Nilsson 070-817 85 42. Ange båttyp, längd och bredd i anmälan så det går att planera för kranföraren! Se över din vagn i god tid innan! OBS! Det datum du är anmäld till är det obligatorisk samling i klubbstugan 07.30 där du får din turordning.