Möte detaljplaneförslag Yttre hamnen

Nu är lokal klar för samrådsmötet med kommunen 25 oktober!

Plats: Borgholms båtklubbs klubblokal

Tid: 14.00

Förslaget går att ta del av på kommunens hemsida.

Kan du inte gå på detta möte finns möjlighet att gå på kommunens öppna samrådsmöte på Stadshuset 7 november 16.00.