Årsmöte

Dag: Lördag 18 november
Tid: 17.00
Plats: Klubbhuset, Hamnvägen 20
Dagordning och kallelse är utskickad till alla medlemmar med vanlig post.
Alla handlingar finns nu på medlemsinloggningen. Anmälningstiden är ute för förtäringen.
Vid frågor ring 073-081 42 45 eller maila info@borgholmsbatklubb.se.
Efter årsmötet bjuder klubben på förtäring, medtag egen dryck.

Välkommen!